Praktijk examen

Praktijk examen alvorens je je rijbewijs haalt!

Nadat je het theorie examen succesvol hebt afgerond, kun je vervolgens een praktijk examen doen. Je hebt je theorie certificaat binnen, gefeliciteerd! Je kunt nu dus beginnen met het volgen van praktijk lessen. Uiteraard is een afgewogen keuze tussen verschillende rijschoolhouders van belang aangezien je wel het beste voor je geld wilt hebben. Er zijn verschillen qua kwaliteit en kwantiteit tussen de rijschoolhouders aan te merken. Selecteer dan zorgvuldig en laat je daarbij door je ouders bijstaan. Om aan het praktijk examen mee te kunnen doen moet je minimaal 18 jaar zijn, dit geldt tevens voor het volgen van praktijk lessen. Slechts theorie lessen mag je volgen voor je 18e jaar, waarbij het feitelijke theorie examen op of na je 18e verjaardag door het CBR wordt afgenomen.

Praktijk examen reserveren

Je volgt lessen bij een rijschoolhouder en je ervaring en kennis omtrent het besturen van een auto neemt zienderogen toe. De rij instructeur heeft dan al snel een gevoel bij jou of je het praktijk examen aankunt of niet. Zodra dit gevoel klopt zal een reservering van een examendag naar het CBR voor het afleggen van praktijk examen worden verstuurd. Gewoonlijk dien je dan rekening te houden met een reserveringsperiode tot op 7 weken echter vaak zijn er mogelijkheden om het eerder te doen. Denk daarbij ook aan een snelcursus praktijk examen rijvaardigheid. Bij een eventueel herexamen streeft het CBR dit tot op 5 weken te doen zoals dit is vastgelegd tussen de rijschool branche en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Praktijk examen rijvaardigheid

Gewoonlijk duurt het praktijk examen rijvaardigheid ongeveer 55 minuten, waarbij 15 minuten is gereserveerd voor introductie en toelichting op de uitslag. Na verificatie van uw identificatie papieren wordt je door de examinator op je leesvaardigheid op afstand getest, waarbij je het nummerbord van een geparkeerde auto op 25 meter moet lezen. Hierna volgen enkele handelingen ter voorbereiding op de eigenlijke praktijk examen aan de examen auto. Voorbereiding zijn gedaan en nu kun je beginnen aan de eigenlijke rit. Tijdens de rit beoordeelt de examinator je rijvaardigheid, je reactie vermogen, de manier dat je naar je spiegels kijkt in combinatie met het overige verkeer voor je. Bovendien ga je enkele behendigheids manoeuvres doen zoals hoe je je gedraagt bij kruispunten, hoe je de auto achteruit file parkeert, de helling proef en het keren van de auto in een gewone straat. Al deze handelingen moet je in een zeer kort tijdsbestek afhandelen. Je staat dus onder druk, maar goede voorbereiding levert je een goed resultaat. De examinator weegt zijn totale mening omtrent jouw vaardigheden af zodat hij tot een afgewogen oordeel komt. Je bent geslaagd!

4 maal gezakt voor je rijexamen, wat nu?

Op het moment dat je vier keer in een vijf jarige periode bent gezakt voor je praktijk rij examen bij het CBR, dan heb je de mogelijkheid om op een alternatieve manier examen te doen. Deze verkrijg je automatisch bij het CBR aangezien er dan een nader onderzoek volgt. Dit omdat je mogelijk door externe invloeden zoals gespannenheid, de examen locatie, de beschikbare tijd onvoldoende kunt reageren op omstandigheden. Je krijgt dan een toets welke op een rustige locatie wordt afgenomen, met meer tijd en onder persoonlijke begeleiding. Mocht je daarbij eveneens niet slagen dan krijgt je een uitgebreid advies wat je in jouw omstandigheden het beste kunt doen om alsnog een praktijk examen succesvol te kunnen afronden. De mogelijkheid tot nader onderzoek door het CBR geldt alleen maar voor het praktijk examen.

Kosten praktijk examen rijvaardigheid bij CBR

Voor het afleggen van het praktijk examen rijvaardigheid bij het CBR zijn natuurlijk kosten verbonden en bedragen per 1 januari 2011 als volgt:

  • Het praktijkexamen B of E behorende bij B bedraagt €93,30;
  • Een toeslag wordt in rekening gebracht voor spoedbehandeling of afroep praktijkexamen A, B of E behorende bij B bedraagt €16,20;
  • Het praktijk examen B bij faalangst bedraag €157,30.

Uiteraard zijn deze kosten exclusief kosten die de rijschoolhouder in rekening brengt voor het volgen van de lessen en het aanvragen van het praktijk examen.