Rijbewijs halen? Compleet overzicht bij rij examens

Je bent jong en je wilt vrijheid hebben door mobiel te zijn of je gaat voor je beroep als chauffeur door het leven, dan moet je daartoe een rijbewijs hebben. Wat voor rijbewijzen zijn er nu eigenlijk en waar moet je aan voldoen om deze te krijgen? Deze site informeert je omtrent waar je rekening mee moet houden om bepaalde soorten rijbewijzen te verkrijgen. Er zijn twee instanties in Nederland die examens voor rijbewijzen afnemen. Voor gewone rijbewijzen neemt het CBR het examen af, voor beroepsrijbewijzen neemt het CCV het examen af.

Rijbewijzen voor gewone verplaatsingen

Dagelijkse verplaatsing zoals rijden naar je werk, school of je gaat simpelweg uit dat kun je doen middels een motor, brommer of auto. Vaak ben je wil je als jongere snel onafhankelijk zijn van je ouders, en dus kun je vanaf je 16e jaar een scooter hebben. Vanaf je 18e jaar kun je de volgende stap doen en je auto rijbewijs te halen. Theorie lessen kun je voordat je 18 jaar wordt al doen, echter je moet 18 jaar zijn op het moment dat je theorie examen aflegt. Om lekker te ontspannen op een motor en lekker in de bochten te hangen kun je vanaf je 18e verjaardag je motor rijbewijs halen. Deze rijbewijzen worden door het CBR afgenomen.

Rijbewijzen “groot en zwaar” transport

Een speciale categorie rijbewijzen betreffen de zware categorie vervoersmiddelen waarbij vracht, lading of passagiers worden vervoerd. Bestuur je de vrachtwagen daarbij meer dan 12 uur per week voor je beroep danwel bestuur je een “bus” met meer dan 8 passagiers exclusief jezelf, dan dien je een aanvullende code van vakbekwaamheid te hebben. Deze wordt afgenomen door het CCV. Daartoe is een speciaal traject van opleidingen middels aanvullende vakbekwaamheid theorie en –praktijktesten. Doel is om naast verkeersinzicht, anticipatie vermogen, rijvaardigheid ook kennis te vergaren omtrent beroepsethiek, -gevaren en in geval van buschauffeurs hoe je met mensen in specifieke omstandigheden om moet gaan.

CBR

Voor alle gewone type rijbewijzen neemt het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) de theorie en praktijk examens af, inclusief:

  • Motor rijbewijs A, hierbij is de theorie toegespitst op specifieke motor rij omstandigheden. Het praktijk examen bestaat uit voertuig beheersing (AVB) en verkeersdeelneming (AVD) en is te behalen vanaf je 18 verjaardag;
  • Brom(mer)fiets, scooter, brommobiel rijbewijs AM, waarbij de theorie en praktijk in verkorte tijd kunnen worden behaald vanaf je 16 verjaardag. Dit rijbewijs blijft altijd geldig.
  • Auto rijbewijs B, het theorie en praktijk examen kun je vanaf je 18e verjaardag afnemen en het rijbewijs is 10 jaar geldig.

Speciaal is het nieuwe project dat november 2011 als experiment door de overheid wordt gelanceerd geheten “2toDrive” om jongeren de mogelijkheid te geven om vanaf de 17e verjaardag een rijbewijs B te kunnen krijgen. Daarbij geldt de voorwaarde dat de jongere tot de 18e verjaardag onder begeleiding van een ervaren auto bestuurder de weg op mag.

CCV

Het CCV neemt alle vakbekwaamheid toetsen, praktijk testen en examens af voor beroepsrijbewijzen. Het CCV staat voor contact Commissie Vakbekwaamheid, en wordt ingeschakeld indien je voor je beroep een groot voertuig moet besturen. Daarbij valt te denken aan het vrachtwagen rijbewijs C waarbij naast de gewone verkeersregels en verkeersinzicht eveneens aanvullende eisen worden gesteld aan beroeps ethiek van de chauffeur, techniek en milieu, administratieve zaken enzovoorts. Het kan echter ook zijn dat je het rijbewijs C niet voor je werk gebruikt echter om bijvoorbeeld je camper te besturen, dan is een code vakbekwaamheid niet nodig. Voor bus chauffeur met een rijbewijs D geldt daarbij eveneens dat de omgang met mensen een continue factor is. Hoe ga je met passagierswensen om en wat doe je als er een noodsituatie is. Je bent namelijk als chauffeur verantwoordelijk voor je passagiers en je lading. Het CCV tracht via vakbekwaamheidstesten en praktijk toetsen je het een en ander bij te brengen.

Medische verklaring

Indien je lichamelijk of geestelijk beperkt bent, danwel je dient een “groot” rijbewijs te hebben om je beroep uit te voeren dan dien je een medische keuring te ondergaan. Daarmee verstrekt het CBR je een Verklaring van Geschiktheid waarmee wordt aangegeven dat je gezond bent en eventuele beperkingen geen invloed uitoefenen op je rijvaardigheid danwel je reactie vermogen.