Caravan rijbewijs

Rijbewijs voor de caravan

Een caravan rijbewijs betekent gewoonlijk dat je een rijbewijs BE naast je B rijbewijs moet hebben. Echter dit hoeft niet altijd! Er zijn uitzonderingen waarbij je geen caravan rijbewijs nodig hebt, waarbij een gewoon rijbewijs B volstaat! Dus het is voor jouw situatie erg belangrijk wat voor type caravan en gewichtsklasse auto je eigenlijk hebt. De juiste combinatie kan je namelijk een BE rijbewijs besparen, echter in sommige gevallen biedt juist een BE rijbewijs wel uitkomst. Indien je mogelijk voor je werk al een zware aanhanger moet aan trekken en je wilt ook op vakantie een zware caravan mee nemen op je reis dan is al snel een BE rijbewijs erg nuttig. Je werk kan dan al snel mee betalen in het verkrijgen van je BE rijbewijs. Kun je deze combinatie niet maken dan valt te overwegen of je binnen het rijbewijs B een caravan wettig kunt trekken. Waaraan moet je dan voldoen om legaal een caravan te kunnen trekken zonder dat je een aanvullend moet afrijden in een rijbewijs BE?

Wanneer rijbewijs B voor caravan?

Indien de caravan tezamen met het complete laadvermogen niet meer dan 750 kg weegt is een rijbewijs B voldoende. Uiteraard zijn er nog aanvullende voorwaarden waaraan je moet voldoen. Dat zijn:

  1. Het gewicht van de auto zonder lading moet meer zijn dan de getrokken caravan met lading;
  2. Het totale gewicht van de combinatie mag niet meer bedragen dan 3500 kg.

Zijn aan deze voorwaarden voldaan, dan is een aanvullende BE rijbewijs niet benodigd. Uiteraard vergt het rijden met een caravan wel enige rijvaardigheid, echter indien aan deze punten is voldaan volstaat een rijbewijs B. Voldoe je niet aan deze punten dan is een BE rijbewijs al verplicht. Let dus op je gewicht!

Wijziging voor rijbewijs B per 2013

Vanaf 2013 worden de regels een uitgebreider omtrent het kunnen trekken van een caravan met een rijbewijs B. Volg daarom regelmatig een of meer cursussen of trainingen. Punt twee verandert namelijk naar dat het totale gewicht van de combinatie niet meer mag bedragen dan 4250 kg. Dat is dus een verruiming of versoepeling van de regels, echter aan de bestuurder van de combinatie worden extra eisen gesteld waarvoor een aanvullend examen door de bestuurder moet worden afgelegd. Indien de bestuurder voor de zwaardere combinatie slaagt krijgt hij/ zij een aanvullende rijbewijs codering bij het rijbewijs B. Dit wordt uiteraard niet gelijk gesteld aan een rijbewijs BE echter je hebt met de aanvullende codering meer mogelijkheden omtrent het trekken van je caravan.

Noodzaak voor een caravan rijbewijs BE

Voldoe je niet aan voorgaande voorwaarden betreffende je auto en caravan combinatie dan ben je verplicht om een rijbewijs BE te nemen. In dat geval leer je met lange en zware aanhangwagens te manoeuvreren in het dagelijkse verkeer en wordt je specifiek bijgebracht hoe je met deze lange en zware combinatie veilig om moet gaan. De wendbaarheid, de reactie snelheid en het anticiperen van gevaarlijke situatie ligt hierbij toch anders dan bij een enkel voertuig. Zeker de wendbaarheid in de achteruit is een zeer praktisch probleem. Bij het succesvol afleggen van het examen BE ben je ook in staat om snel en behendig op een rustige manier met je grote zware caravan om te gaan zonder dat het overige verkeer in de problemen komt. Rust en behendigheid dat is waar het om gaat!