Bus rijbewijs

Voor het besturen van een bus heb je een bus rijbewijs D nodig en een bijbehorend code vakbekwaamheid D op het rijbewijs. Dit is nodig indien je voertuigen met meer dan acht personen exclusief de bestuurder vervoert. Er rust dan ook een grote verantwoordelijkheid op je schouders, vandaar dat er zwaardere criteria gelden. Het traject wordt over het algemeen als vrij intensief ervaren en vergt uiteraard veel zelfstudie. De verschillende onderdelen dienen dan ook binnen een periode van twee jaar compleet en succesvol afgerond te worden zodat je recht hebt op een bus rijbewijs D met code vakbekwaamheid. Ga je echter voor een rijbewijs vrachtwagen dan hoef je niet een code vakbekwaamheid te hebben.

De bus chauffeur is van vele markten thuis!

Je hebt een vriendelijke persoonlijkheid, bent graag onderweg en staat graag in contact met mensen. Dan is het vak chauffeur mogelijk iets voor jou. Om bus chauffeur te worden moet je een bus rijbewijs D halen, in combinatie met voldoende theoretische achtergrond betreffende bustechniek, -manoeuvres, hoe je met mensen om moet gaan, veiligheid, gedegen vakmanschap, enzovoorts. Een bus chauffeur dient dan ook van vele markten thuis zijn. Heb je vertrouwen in jezelf en zie je het wel zitten om een bus rijbewijs te halen, neem dan contact met ons op. Er is namelijk een tekort aan goed geschoolde bus chauffeurs en daarom krijg jij de kans. Waar moet je verder rekening mee houden als je een bus rijbewijs wilt halen?

Code vakbekwaamheid D

Per september 2008 zijn nieuwe eisen gesteld aan het beroep van buschauffeur. Voorheen werd door het CCV een chauffeurs diploma afgegeven echter deze is vervangen door de code vakbekwaamheid D behorende bij het rijbewijs. Deze code is vijf jaar geldig. Aan het beroep van chauffeur hangt veel verantwoordelijkheid. Je moet namelijk alles omtrent veiligheid en gedegen manoeuvreren in het dagelijkse verkeer weten. Uiteraard moet je vriendelijkheid uitstralen naar de personen die je vervoert en zul je continu in contact zijn met de te vervoeren personen. Interactie is belangrijk, maar het moet in balans zijn met veilig en betrouwbaar busrijden. Daarnaast is het van belang dat je voldoende kennis van de techniek binnen de bus hebt, alsmede welke praktische gevaren zoals criminaliteit er op de loer liggen. Deze en andere zaken worden je in drie delen vakbekwaamheid en een praktische toets bij gebracht.

Traject voltooien bus rijbewijs

Waaruit bestaat het complete traject om een bus rijbewijs D te verkrijgen in combinatie met een code vakbekwaamheid D.

  1. Het theorie examen rijbewijs D in combinatie met vakbekwaamheid deel 1 “verkeer en techniek” met vijftig multiple choice vragen waarvan 80% goed moet worden beantwoord. Daarbij wordt de kennis omtrent verkeersregels, technische aspecten en veiligheid van vrachtauto en autobus getoetst;
  2. Het theorie examen vakbekwaamheid betreffende vervoersadministratieve zaken, veiligheid, het beroepsimago en de personen vervoersmarkt. Dit bestaat uit vakbekwaamheid D deel 2 met vijftig multiple choise vragen en vakbekwaamheid D deel 3 met drie cases elk met 15 vragen. Voor beide delen moet 80% van de vragen goed beantwoord worden.
  3. Praktijk examen rijbewijs D
  4. Een praktische toets D wordt afgenomen door een gecertificeerde opleider ingaande op beroepshouding. Daarbij wordt ingegaan op hoe je reageert op passagierswensen, -benodigdheden en –gedragingen. Hoe je bagage moet vervoeren, hoe je in noodsituaties reageert, enzovoorts.
  5. Een toets besloten terrein of simulator D. Bij de toets besloten terrein wordt de aanstaande chauffeur getoetst op manoeuvres en voertuig behendigheid terwijl bij de simulator de focus ligt bij verkeersdeelname en speciale verkeerssituaties.

Het praktijk examen kun je afleggen nadat deel 1 en 2 van de theorie zijn behaald. De overige toetsen kun je halen nadat je het praktijk examen hebt afgelegd.

Verkrijgen van een bus rijbewijs

Zodra je voorgaand traject compleet en succesvol binnen twee jaar hebt afgelegd dan heb je recht op afgifte van een rijbewijs D met code vakbekwaamheid. Uiteraard dien je medisch gekeurd te worden aangezien eventuele medische beperkingen danwel medicamenten je rijgedrag of reactie vermogen niet mogen beperken. Daartoe geeft het CBR binnen vier maand een Verklaring van Geschiktheid af wat dus aangeeft dat eventuele medische beperkingen danwel medicijnen je niet hinderen in het veilig uitvoeren van je bus chauffeurswerk.

 

Jouw mening telt

Ik wil als buschauffeur werken bij:
 

Kenniscentra mobiliteit

Copyright 2010 - 2013 | rijbewijs-examen.nl